Auris Försäkring & Pension

 

Nyhet!

 

Under hösten 2019 fick Auris Försäkring och Pension en ny delägare. Den nya ägaren är bolaget Optimal Advice som arbetar inom samma område som Auris, med pensions- och försäkringslösningar som sin huvudsakliga verksamhet.

Då både Auris och Optimal Advice verksamhet är väldigt lika har vi beslutat att under sommaren slå ihop bolagen och gå under namnet Optimal Advice. Detta innebär större möjligheter att upphandla bra och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder, mer resurser och fortsatt hög service.  

 

Ni kommer inte att märka någon skillnad av förändringen, mer än att Auris kommer byta namn till Optimal Advice och att jag har en ny mailadress. Jag kommer fortfarande arbeta på samma sätt och har överfört mitt delägarskap från Auris till Optimal Advice. Har ni några frågor är det bara att höra av er till mig, eller min kollega Måns, som är VD på Optimal Advice.

 

Ha en bra sommar och ta hand om varandra! 

 

Bästa hälsningar,

 

 

Erik Larsson Holmander                                               Måns Jadenbrink

VD Auris Försäkring och Pension AB                             VD Optimal Advice I Sverige AB

0730-95 78 01                                                         0708-92 72 65

erik.larsson.holmander@optimaladvice.se                     mans.jadenbrink@optimaladvice.se

 

 

 

Auris Försäkring & Pension hjälper både företag och privatpersoner med förmögenhetsförvaltning, tjänstepension och försäkring. Våra rådgivare har en gedigen utbildning samt erfarenhet av både finansbranschen och av de tjänster vi erbjuder. Auris är anslutna till Tydliga som är en serviceorganisation för rådgivare.

Samtliga rådgivare är licensierade av InsureSec och Auris Försäkring & Pension är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening, SFM. 

Vår rådgivning utgår från kundens behov och önskemål. Vi hjälper dig att välja rätt lösning för din försäkring och pension.

Vi erbjuder rådgivning avseende finansiell planering. Det innefattar tjänstepension, kapital & förmögenhet samt försäkring. Rådgivningen är anpassad efter kundens önskemål, behov och situation.

Om du vill boka ett rådgivningsmöte eller bara vill veta mer om oss är du mer än välkommen att kontakta oss.

Telefon: 040-45 09 00

Mail: info@aurisfop.se

Tjänstepension

 

En klar majoritet av alla svenskar har en tjänstepension från sin arbetsgivare. Däremot är det inte lika självklart vilka val man har gjort, vilken sparandeform, vilka risker som tas och vart den är placerad.

 

 

Vi hjälper dig med att sammanställa hur din tjänstepension ser ut samt vilka förbättringar du kan implementera för att nå dina målsättningar.

Försäkring

 

Hur ser ditt skyddsnät ut ifall du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller om någon i din närhet skulle gå bort? Vi har försäkringslösningar som hjälper dig att individanpassa tryggheten inför sjukdom, olycksfall och dödsfall.

 

Vad händer om du som företagare blir sjuk? Vi hjälper dig att analysera riskerna i ditt bolag och hjälper dig att finna försäkringslösningar med lämpliga riskmoment.

Kapital & Förmögenhet

Idag är utbudet av finansiella tjänster och produkter större och mer komplext än någonsin. Det innebär att det krävs en mer gedigen analys och uppföljning av ditt placerade kapital.

 

Genom grundlig analys och god rådgivning hjälper vi på Auris Försäkring & Pension dig med att ta välgrundade beslut baserade på dina behov och målsättningar.

Pension

Hur ser förvaltningen ut avseende din pension?

Vår erfarenhet är att vi ofta gör aktiva val vid tecknandet av nya lösningar men vi är sämre på att följa upp de valen vi gjort. De val man gjorde för några år sedan är med hög sannolikhet inte de val som fortfarande är de bästa. Efter en grundlig analys av dina behov och målsättningar hjälper vi dig planera inför framtiden och pensionen.

Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00