Om Auris Försäkring & Pension

Vi är en nytänkande och kunskapsintensiv försäkringsförmedlare där de som arbetar tillsammans har en mångårig erfarenhet av försäkring, pension och kapitalrådgivning. Auris Försäkring & Pension grundades med affärsidén att vara en seriös, kvalitativ och servicemedveten partner på finansmarknaden, något som genomsyrar både verksamheten och våra anställda. Vår rådgivning grundar sig på kontinuitet, kommunikation och en rådgivning där kundens behov står i fokus.

 

Auris Försäkring & Pension hjälper både företag och privatpersoner med förmögenhetsförvaltning, tjänstepension och försäkring. Våra rådgivare har en gedigen utbildning samt erfarenhet av både finansbranschen och av de tjänster vi erbjuder.

Auris Försäkring & Pension är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen. Auris Försäkring & Pension har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, förmedla fondandelar, tillhandahålla investeringsrådgivning avseende fondandelar samt förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring enligt lagen om försäkringsförmedling.

Samtliga rådgivare är licensierade av InsureSec samt av Swedsec och Auris Försäkring & Pension är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening, SFM. Auris Försäkring & Pension har samma ägare som fondbolaget Naventi Fonder AB, org. nr 556630-8689, som bedriver fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46). Auris Försäkring & Pension har inte något kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag. Vidare har inget försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag ett kvalificerat innehav i Auris Försäkring & Pension.

Vår vision:

Vår vision är att vara en ledande aktör inom finansiell planering samt vara den aktör med nöjdast kunder.

 

Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00