Tjänstepension

 

En klar majoritet av alla svenskar har en tjänstepension från sin arbetsgivare. Däremot är det inte lika självklart vilka val man har gjort, vilken sparandeform, vilka risker som tas och vart den är placerad.

 

 

Vi hjälper dig med att sammanställa hur din tjänstepension ser ut samt vilka förbättringar du kan implementera för att nå dina målsättningar.

Försäkring

 

Hur ser ditt skyddsnät ut ifall du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller om någon i din närhet skulle gå bort? Vi har försäkringslösningar som hjälper dig att individanpassa tryggheten inför sjukdom, olycksfall och dödsfall.

 

Vad händer om du som företagare blir sjuk? Vi hjälper dig att analysera riskerna i ditt bolag och hjälper dig att finna försäkringslösningar med lämpliga riskmoment.

Kapital & Förmögenhet

Idag är utbudet av finansiella tjänster och produkter större och mer komplext än någonsin. Det innebär att det krävs en mer gedigen analys och uppföljning av ditt placerade kapital.

 

Genom grundlig analys och god rådgivning hjälper vi på Auris Försäkring & Pension dig med att ta välgrundade beslut baserade på dina behov och målsättningar.

Pension

Hur ser förvaltningen ut avseende din pension?

Vår erfarenhet är att vi ofta gör aktiva val vid tecknandet av nya lösningar men vi är sämre på att följa upp de valen vi gjort. De val man gjorde för några år sedan är med hög sannolikhet inte de val som fortfarande är de bästa. Efter en grundlig analys av dina behov och målsättningar hjälper vi dig planera inför framtiden och pensionen.

Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00