Tillstånd från Finansinspektionen:

Auris Försäkring & Pension står under finansinspektionens (”FI”) tillsyn. FI är myndighet som bland annat övervakar bolag verksamma på finansmarknaden.

Auris Försäkring & Pension har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsförmedling

Med försäkringsförmedling avses yrkesmässig verksamhet som består i att (i) lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, (ii) för någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller (iii) bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

Auris Försäkring & Pensions försäkringsförmedlingstillstånd omfattar både olycksfalls- och sjukförsäkring samt försäkring i samtliga livförsäkringsklasser.

Våra tillstånd och vår verksamhet kan kontrolleras hos Finansinspektionen och Bolagsverket, se kontaktdetaljer nedan.

 

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm

Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se

Telefon: 08-787 80 00

Fax: 08-24 13 35

 

Bolagsverket

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Hemsida: www.bolagsverket.se

Telefon: 060-18 40 00

Fax: 060-12 98 40

Tillstånd
Auris Försäkring & Pension
Besök: Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö
Post: Box 3004, 200 22 Malmö
Växel 040-45 09 00